Ravnateljica
s. Marijana Puljić


Stručna služba:
Ivana Svetac – stručni suradnik pedagog
Marija Volarić – stručni suradnik psiholog
Odgajatelji:
Ana Ćavar
Nastazija Đuka / zamjena Tanja Grzilo
s. Miljenka Petrak
s. Branka Plenča
Jozefina Vodopija / zamjena Ivana Giunio
Daria Žeravica /zamjena Ana Bede
Noćna paziteljica:
Jelka Prkačin

Računovodstvo:
Mirjana Vučak
Tajnik ustanove:
Gabriela Lovrić
Administrativni referent:
s. Anka Kvesić

Domar:
Bože Muše / zamjena Zoran Krnetić
Vratar -telefonist -pazikuća:
Mirjana Krkić
Kuharice:
Željka Majić
Pavica Mabić
Mare Matić
Vjerana Sentić
Spremačice:
Marijana Jurić
Anđelka Kevo
Marija Pavlović
Anica Radić