Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti na niže priloženim obrascima:

Zahtjev za pristup nformacijama – UD Paola Di Rosa

Obrasci za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija UD Paola Di Rosa

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021

Službenica za informiranje
Gabrijela Lovrić, dipl.iur
Volantina 1, 20 000 Dubrovnik

centrala: O20 441 110
tajništvo: 020 441 112
računovodstvo: 020 441 113
e-mail: paoladirosa@di-rosa.org