UPISNI ROK 2018./2019. 

PRIJAVA i UPIS U DOM:

12. 13. srpnja 2018. (8,00-16,00 sati)

 

Učenik je dužan uz popunjenu prijavnicu priložiti:

1. preslik svjedodžbi posljednja četiri razreda

2. preslik domovnice

3. preslik rodnog lista

4. uvjerenje o prebivalištu

5. liječničko uvjerenje

6. dvije fotografije veličine 3×3.5 cm

7. potvrda o upisu u školu

PRIJAVNICA ZA UPIS (preuzmi)

 

Ostale informacije:

NATJEČAJ ZA UPIS U DOM – 2018