…oplemenjivati djevojke kulturom življenja usmjerenom ljudskim i duhovnim vrijednostima.