DOKUMENTI DOMA

 1. Statut UD Paola Di Rosa.
 2. Pravilnik o radu
 3. UD Paola Di Rosa-Poslovnik o radu domskog odbora 
 4. UD Paola Di Rosa-Poslovnik o radu odgajateljskog vijeća
 5. UD Paola Di Rosa-Poslovnik o radu vijeća roditelja
 6. UD Paola Di Rosa-Pravilnik o kućnom redu
 7. Pravilnik o pedagoškim mjerama
 8. UD Paola Di Rosa-Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
 9. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Domu – 2020 
 10. Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Doma – 2020
 11. Pravilnik o štetama-materijalnoj odgovornosti učenica
 12. Etički kodeks Učeničkog doma Paola Di Rosa
 13. Elaborat o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja, obavješćivanja i prijemu priopćenja
 14. Pravilnik o zaštiti od požara
 15. Pravilnik o zaštiti na radu
 16. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
 17. Pravilnik o korištenju sustava videonadzora
 18. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Učeničkog doma Paola Di Rosa

GODIŠNJI PLANOVI I PROGRAMI  RADA

 1. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.
 2. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2021./2022.
 3. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.

FINANCIJE

        Financijski planovi:

 1. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu
 2. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu
 3.  Financijski plan poslovanja za 2021. godinu
 4. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu

       Godišnji financijski izvještaji:

 1. Godišnji financijski izvještaji 2019.-2020.-2021. godina
 2. Odluka Domskog odbora o pokriću manjka prihoda za 2021. godinu
 3. Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu 

       Revizorska izvješća:

 1. Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2021. godinu 
 2. Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2020. godinu

ODLUKE

 1. Odluka o ovlaštenju korištenja službenog vozila u službene svrhe i korištenja mobilnih telefona
 2. Odluka o početku obavljanja gospodarske djelatnosti
 3. Odluka Osnivača o pokriću manjka prihoda

PROCEDURE

 1. Procedura postupaka i kontrola od zaprimanja robe, izvođenja radova, izvršenja usluga, zaprimanja računa do plaćanja – 2020. godina
 2. Procedura za nabavu roba, radova i usluga – 2020. godina
 3. Procedura blagajničkog poslovanja 2020. godina