DOKUMENTI DOMA

1. Statut UD Paola Di Rosa.

2. Pravilnik o radu

3. UD Paola Di Rosa-Poslovnik o radu domskog odbora 

4. UD Paola Di Rosa-Poslovnik o radu odgajateljskog vijeća

5. UD Paola Di Rosa-Poslovnik o radu vijeća roditelja

6. UD Paola Di Rosa-Pravilnik o kućnom redu

7. UD Paola Di Rosa-Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

8. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Domu – 2020 

9. Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Doma – 2020

10. Pravilnik o štetama-materijalnoj odgovornosti učenica

11. Etički kodeks Učeničkog doma Paola Di Rosa

12. Elaborat o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja, obavješćivanja i prijemu priopćenja

13. Pravilnik o zaštiti od požara

14. Pravilnik o zaštiti na radu

15. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

16. Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

17. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Učeničkog doma Paola Di Rosa

GODIŠNJI PLAN RADA

1. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.

2. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2021./2022.

3. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

1. Odluka o ovlaštenju korištenja službenog vozila u službene svrhe i korištenja mobilnih telefona

2. Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2021. godinu

3. Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2020. godinu

4. Godišnji financijski izvještaji 2019.-2020.-2021. godina

5. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu

6.  Financijski plan poslovanja za 2021. godinu

7. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu

8. Odluka o početku obavljanja gospodarske djelatnosti

9. Odluka Osnivača o pokriću manjka prihoda

10. Odluka Domskog odbora o pokriću manjka prihoda za 2021. godinu

11. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu

PROCEDURE

1. Procedura postupaka i kontrola od zaprimanja robe, izvođenja radova, izvršenja usluga, zaprimanja računa do plaćanja – 2020. godina

2. Procedura za nabavu roba, radova i usluga – 2020. godina

3. Procedura blagajničkog poslovanja 2020. godina