Dani kruha

Dani kruha i Svjetski dan hrane povezani su značajni datumi. Podsjećaju nas na zahvalnost za plodove zemlje, važnost zdrave prehrane ali i na to da se zapitamo imaju li svi ljudi kruha? Mnogi ljudi nažalost, svaki dan umiru zbog toga jer nemaju dovoljno hrane.
Dani kruha se svake godine, u listopadu simbolično obilježavaju i u našem domu. Naše učenice i djelatnice doma danima su marljivo pripremale i pekle razna peciva i kolače kako bi svi zajedno mogli uživati u plodovima rada, zajedništva i sloge.
19. listopada, u 19:30 sati don. Ante Burić je molitvom i Božjom Riječju zazvao Božji blagoslov na sve darove. O nastajanju kruha i njegovoj važnosti u prehrani, te o tradiciji i hrvatskim običajima smo mogli naučiti slušajući recitaciju Barbare Bogdanović, učenice 3. razreda.
Jedna skupina naših učenica posjetila je časne naše redovničke zajednice Sestara Službenica Milosrđa u samostanu na Pilama i
darovala prigodne paketiće sa jesenskim plodovima i pecivima, a druga skupina naših učenica je također posjetila i fratre u Franjevačkom samostanu Male braće.

 

Za kruh, koji tako jednostavno, svakoga dana dodirujem, toliko toga treba
s neba, iz zemlje i od čovjeka. (O kruhu je riječ, Josip Prudeus)