Projekt Kuća puna djece

Projekt Kuća puna djece naglasak stavlja na razvoj kreativnosti učenica kroz dramski izričaj i ručni rad te  volontiranje unutar lokalne zajednice u kojoj živimo. Misao vodilja ovog projekta je U djetetu je sve čime se nastoji usmjeriti pozornosti našoj lokalnoj zajednici za ostvarivanje potreba i aktivnosti s djecom i za djecu. Glavni cilj projekta je poticati vještine kreativnosti i mašte u stvaranju dramskog izričaja te istaknuti vrijednosti ručnog rada kroz volonterski angažman u lokalnoj zajednici. Aktivnosti projekta namijenjene su djeci predškolske i rane školske dobi, a naše učenice će kroz različite izborne programe u našem domu volonterski ponuditi sadržaje za njih koristeći svoje vještine kreativnosti, jezičnog izražavanja i stilskog izričaja. Projekt započinje u prvom tjednu prosinca u kojem naš Dom otvara vrata najmlađima prilikom čega će učenice provoditi razne zabavno- kreativne radionice u blagdanskom ozračju. Pozivamo roditelje djece navedenog uzrasta da prijave svoju djecu na sudjelovanje i međusobno druženje.